style2
0850 214 3324
Ankara Asfaltı No: 2/A 34718 Acıbadem - Kadıköy - İSTANBUL

Damar Hastalıkları

Diğer Arteryel Hastalıklar

Diğer Arteryel Hastalıklar

Tromboanjitis Obliterans (TAO):Buerger Hastalığı
Tromboanjitis obliterans olarak ta bilinen Buerger hastalığı orta ve küçük çaplı atar ve toplar damarların sigaraya bağlı olarak gelişen tıkayıcı hastalığıdır. Damarlar bir çeşit iltihabı pıhtı ile tıkanır ve özellikle parmaklara giden kan akımını azalır ve sonuçta parmaklarda şiddetli ağrı, bir türlü iyileşmeyen yaralar ve kangren ortaya çıkar.

Hastalık genellikle 20 ile 40 yaşlarında başlar. Buerger hastalığında ayak ve elde özellikle istirahatte şiddetli ağrı ve yaralar vardır. Çoğu kez parmaklar kızarmış olduğu halde soğuk ve ağrılıdır.

Buerger Hastalığı

Genelde parmaklarda basit nedenlerle başlayan ve bir türlü iyi olmayan çok ağrılı yara, iltihap veya kangren ortaya çıkar.

Buerger Hastalığı tedavi

Doppler ile ayak ve kol damarlarında basınçların düşük olması, renkli Doppler ultrasonografi, manyetik rezonans anjiografi veya anjiografi ile damarlarda tıkanıklık belirlenir. Anjiografide bir çok alanda çok sayıda tıkanıklık vardır. Çoğu kez gövdeye yakın damarlar normal iken bacakta uçlara yakın damarlar tıkalıdır ve kan tıkalı damarların çevresindeki küçük yandaş damarlar (kollateraller) aracılığı ile yetersiz olarak uçlara iletilir.

Tedavi:
Tedavinin en önemli basamağı sigaranın kesilmesidir. Sigarayı bırakan kişilerde amputasyon (doku yada uzvun kesilmesi) riski çok düşüktür. Buna karşın sigara bırakılmadığında yaralar iyileşmez yada tekrar açılır ve sonuçta çok sayıda amputasyon gerekebilir.

Tedavide etkinliği kanıtlanmış en önemli tedavi prostaglandin ismi verilen normalde damarlardan da salgılanan bir çeşit hormonun damardan verilmesidir.. Buergerli çok az sayıda hastada damarlar bypass cerrahisi için uygundur. Çoğu hastada hastalık bu tedavilere cevap vermez ve uzvun kesilmesi gerekir.

Popliteal Tuzak Sendromu
Popliteal arterin pasif dorsifleksiyon veya aktif plantar fleksiyon sırasında mediyal gastrokinemius veya değişik muskuler ve ligamentöz bantlarla sıkıştırılmasıyla görülür. Kladikasyon ve sonra tıkanmaya neden olabilir. Nispeten genç, sağlıklı kişilerde ve zorlanma ile oluşur. Tedavi cerrahi onarımdır. Seyrektir ama diğer bölgelerde de görülebilir

Adventisyel Kistik Hastalık
Yapı ve içerik olarak ganglion veya mukoid kiste benzeyen popliteal (seyrek olarak common femoral) arterde yavaş gelişen bir büyümedir. Kladikasyon ve sonra tıkanmaya neden olabilir. Tedavisi cerrahidir.

Takayasu ve Dev Hücreli Arterit
Bunların patolojisi aynıdır ama değişik yaş gruplarını etkilerler. Genelde Takayasu arteriti boynun altındaki arterleri; dev hücreli arterit ise boynun üstündeki arterleri tutar. Her ikisinde de aorta, büyük damarlar, subklavian ve aksiler arterler, renal, iliyofemoral, profunda femoralis ve süperfisiyal femoral arter tutulumu bildirilmiştir. Hastalık sıklıkla bilateraldir ve birkaç ay içinde hızla ilerleyip Kladikasyona neden olabilir. İskemi nadirdir. Her ikisinde de karakteristik klinik ve laboratuar bulguları, yüksek sedimentasyon ve tipik arteriyografik özellikler vardır. Tanı arterden alınan biyopsi ile de konabilir. Akut stenotik lezyonların steroid tedavisi ile iyileştiği tek arteriyopatidir. Ek sitotoksik ilaçlarda tedavide yararlıdır.

Ergot
Ergot bileşikleri Raynaud fenomeni, Kladikasyon, akut iskemi ve doku infarktüsünü tetikleyebilir. Migren için ergot alanlarda sıktır. IV nitroprussid infüzyonu akut iskemide yardımcı olabilir. Migren tedavi alternatifleri geliştikçe görülme sıklığı azalıyor olsa da akılda tutulmalıdır.

Fibromuskuler Displazi
Fibromusküler displazi hemen tüm arterlerde saptanmıştır. Genellikle orta yaşlı kadınları etkiler. En sık renal arter hastalığı görülür ama karotis, mezenterik ve alt ve üst ekstremite hastalıkları görülebilir.


 

loading