style2
0850 214 3324
Ankara Asfaltı No: 2/A 34718 Acıbadem - Kadıköy - İSTANBUL

Damar Hastalıkları

Varis Tanı Yöntemleri

Varis Tanı Yöntemleri

Güvenli varis teşhisi günümüzde oldukça kolaylaşmıştır. Ultrason teknolojisi ile dubleks tarama ve renkli akım görüntüleme yönteminin tecrübeli hekimlerce uygulanması hemen bütün varis hastalıklarının %95 güvenilirlikle saptanmasını sağlar. Venografi ve fotopletismografi gibi yöntemlerin de gerektiğinde devreye sokulması ile varis teşhisi %100 mümkün olmaktadır. Aşağıda komplike varis vakalarının bile çözümlenmesini sağlayacak tetkikler sıralanmıştır.

 

Brodi-Trendelenburg Testi:

 

2 aşamalı bir testtir 1.aşama: Sırtüstü yatar pozisyonda bacak 45° kaldırılıp turnike yada elle basılarak VSM komprese edilir Hasta turnike yada kompres uygulanmış halde ayağa kaldırılarak daha önceden işaretlenmiş yüzeyel venlerin doluş süresi incelenir 2.aşama: Kompresyon kaldırılır ve yüzeyel venlerin doluş zamanı incelenir. 4 sonuç ortaya çıkar; a. Negatif/Negatif: Perforan venler normal, VSM normal b.Negatif/Pozitif: Perforan venler normal, VSM’da hızlı doluş c.Pozitif/Negatif: Derin ve perforan venlerde kaçak, VSM normal c.Pozitif/Pozitif: Derin ve perforanlarda, VSM’da yetmezlik

 

Perthes Testi

 

El Dopleri (Continuous Wave)

 

El Dopleri

 

 

 

B-Mode Ultrasonografi

 

Renkli Dupleks Ultrasonografi

 

Renkli Dupleks Ultrasonografi

 

Renkli Doppler ultrason yada dubleks ultrason klasik ultrason ile Doppler sisteminin birlikte bulunduğu ultrason cihazlarıdır. Renkli Doppler ultrason kan akımının yönü ve hızı, damarların yapısı hakkında bilgi verir. Sistem beraberinde klasik siyah beyaz ultrasonu da içerdiği için, bir ultrasonun yapabildiği bütün incelemeler dahil, damarla hakkında fizyolojik ve anatomik bilgi edinilebilir. Bu sayede damarların çapı, diğer dokularla olan ilişkisi, damar duvarının yapısı ve akan kanın debisi ve hızı hakkında nesnel bilgi edinilebilir.

 

Klasik yada tıptaki adı ile B-mode ultrason tıpkı bir radar cihazı gibi dokulara ses dalgaları gönderir ve ses dalgaları dokuların yoğunluğuna göre geri yansır. Yansıyan bu ses dalgaları cihazın bilgisayarı tarafından iki boyutlu siyah ve beyaz hareketli görüntülere çevrilir.

 

Doppler ultrason ise hareket eden cisimlerden yansıyan ses dalgalarınından elde edilen bilgiye göre görüntü elde edilir. Hareket eden cisimler kan hücreleri olduğu için, akan kan hücrelerinin hızı ve yönü bilgisayar tarafından yine iki boyutlu, ancak kanın akış yönünen göre renklendirilmiş canlı görüntülere dönüştürülür.

 

Ultrason muayenesi ağrısız hızlı ve kolaydır. İşlem sonrası yapmanız gerekenlerle ilgili özel bir tavsiye yoktur. İşlem ağrısız olduğu için günlük aktivitelerinize hemen geri dönebilirsiniz.

 

Renkli Doppler ultrasonun kullanım alanları:

 

· Karotis (Şahdamar) hastalıkları
· Bacak damarlarının hastalıkları
· Kol damarlarının hastalıkları
· Derin ven trombozu,
· Varis ve venöz yetmezlik
· Anevrizmalar

 

Flebografi

 

Flebografi

 

Lenfosintigrafi

 

Lenfanjiografi

 

BT Venografi

 

BT Venografi

 

Bilgisayarlı tomografik anjiografi yada BT anjio klasik bilgisayarlı tomografi ile bir damar içi görüntüleme yöntemi olan anjiografiyi birleştirerek vücudumuzdaki damarlar hakkında deyatlı bilgi veren bir yöntemdir. 

 

Klasik bir bilgisayarlı tomografide vücudumuzdan kesitsel yada dilimler halinde görüntü alınır. Elde edilen bu görüntüde damarlar dahil tüm organlar, dokular dilimler halindedir. Bu dilimler belirli aralıklar halinde örneğin 1-5 mm aralıklarla kesildiği için bir bölgeyi tam olarak değerlendirirken onlarca dilim elde edilir. Bu görüntüler içinde damarlar çok küçük yapılar şeklinde görülür. Bilgisayar sistemleri elde edilen bu dilimleri birleştirerek üç boyutlu görüntüler elde edilir. Eğer özellikle atardamarlar görüntülenecekse işlem sırasında bir toplardamardan verilen boyanın (kontrast madde) damarlar içindeki akışı takip edilir ve elde edilen dilimler birleştirildikten sonra sadece damarları yada damarlarla örneğin kemikler gibi bir başka dokuyu içerecek şekilde üç boyutlu damar filmi yani anjiografi elde edilir. Eğer inceleme toplardamarlar için yapılıyor ise incelemenin adı BT venografi adı verilir. BT anjio sırasında ilaç koldaki herhangi bir toplardamardan verilirken boya atardamar sistemine karıştığında atardamar filmi yani BT anjiografi elde edilmiş olur. Klasik atardamar anjiografisinde ise filmi çekebilmek için atardamarın içine kateter yerleştirilmelidir. Bu yüzden BT anjioda kateter olmadığı için daha az rahatsızlık verici yada daha az invaziv olarak kabul edilir.

 

Hangi hastalarda BT anjio çekilemez

 

· Kontrast maddeye alerji varsa,
· Böbrek sorunları varsa,
· Şiddetli şeker hastalığı varsa,
· Gebelik yada gebelik şüphesi,
· Aşırı şişman hastalar,
· Genel durumu ve vücut fonksiyonları çok kötü olan hastalar

 

MRI

 

MRI

 

Manyetik rezonans anjiografi klasik manyetik rezonans (MR) görüntüleme ile bir damar içi görüntüleme yöntemi olan anjiografiyi birleştirerek vücudumuzdaki damarlar hakkında deyatlı bilgi veren bir yöntemdir. Manyetik rezonansta çok kuvvetli manyetik alan, radyo dalgaları ve bilgisayarlar kullanılarak detaylı görüntüler elde edilir. Manyetik rezonansta radyasyon kullanılmaz. Anjiografideki gibi bir kateter yerleştirilmesini gerektirmediği için hastada ciddi bir rahatsızlık oluşturmaz.

 

ANJİOGRAFİ

 

Anjiografi nedir?

 

Anjiografi damarlar içine özel bir boya (kontrast madde) verildikten sonra röntgen çekilerek damarların görüntülenmesidir. Anjiografi kalp, böbrek, beyin, karın , kol ve bacaklardaki damarların darlık, tıkanıklık ve genişlemelerini değerlendirmek için kullanılır. Anjiografi genel bir terimdir ve damar filmi anlamına gelir. Özellikle atardamarların filminin çekilmesine arteriyografi denir. Eğer toplardamarlar için bu inceleme yapılırsa venografi denir.

 

 

Anjiografi çekebilmek için damarların içerisine ince bir borudan (kateter) opak madde adı verilen ve röntgen çekerken görülebilen bir boya enjekte edilir. Bu kateterin yerleştirilebilmesi için bir giriş noktası gereklidir. Bu giriş noktası genellikle kasık yada koldadır. Giriş yapıldıktan sonra kateter görünüsü akınacak olan damar içine ilerletilip, opak madde hızla verilir. Bu arada da röntgen çekilir. Boya damarların içini doldurduğu için damarlar görüntülenmiş olur.

 

Anjiografi çekildiğinde kemikler, barsak gazları ve diğer dokulara ait görüntüler anjiografik görüntüyü maskeleyebilir. Bu nedenle sadece opak maddenin verilerek görüntü elde edilme işlemi olan dijital substraction anjiografi (DSA) çok daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Anjiografi şu durumlarda gerekebilir:

 

- Periferik atardamarlardaki tıkanıklıklarda
· Kollar ve bacakların atardamar hastalıklarında
· Anevrizmalarda
· Böbrek damar hastalıklarında
· Barsak damarı hastalıklarında
· Şahdamarı (Karotis) hastalıklarında
· Toplardamar hastalıklarında (DVT, venöz yetmezlik)

 

 

 

Bazen anjiografi esnasında tedavi yapılabilir. Örneğin damarların görüntülenmesi tamamlandıktan sonra belirlenen bir soruna balon anjioplastiyada stentleme veya trombolitik tedaviuygulanabilir.

loading